WhatsApp Chat

אוריאל אברהם ז"ל

אוריאל ואשתו הודיה רקמו ביניהם במשך חמש שנים, אהבה טהורה ומלאת אור. אוריאל היה קשור בכל נימי נפשו גם לבתו בת השלוש ולבנו שזה עתה נולד. בתור לוחם ביחידת המסתערבים של מג"ב, אוריאל נסע להילחם באופקים ואחר כך ברעים. במהלך הקרב נפצע והמשיך להילחם כשהוא פצוע מאוד קשה. כשהבין שהוא כפסע מהמוות, העביר לאשתו וילדיו מסר מצמרר. בן 27 במותו.