WhatsApp Chat
קרדיט: דובר צה"ל

אור בן יהודה

מג"דית קרקל, בין הנשים המעטות שאיישו תפקיד כה בכיר בצבא. בבוקר הטבח קיבלה קריאה להגיע למוצב סופה שנכבש על ידי מחבלים. פיקדה על כוח של 12 חיילים שהתמודד מול מאות מחבלים. בניגוד לכל הסיכויים, תוך תושיה ואומץ בלתי נתפסים, ותוך וודאות שהיא לא תצא משם בחיים, הצליחה לבלום את המתקפה והובילה את הצלתם של עשרות החיילים ששהו בבסיס. במקביל הזעיקה כוחות לסייע, ודאגה לפינוי רפואי לכל הפצועים.