WhatsApp Chat
קרדיט: באדיבות המצולם

אייל אהרון

שוטר בן 54, תושב בית קמה, מומחה לקרב מגע. ביום הוזעק על ידי שני הבנים שלו שהתחבאו בממ"ד ברעים. נסע לבדו להציל אותם, כאשר הוא מתמרן שעות בתוך קיבוץ ששרצו בו עשרות מחבלים, שרבים מהם התמקמו בתוך הבית שבו שהו ילדיו. באינספור היתקלויות מטורפות, הצליח להגיע בסופו של דבר לילדיו ולהציל אותם ועוד עשרות צעירים מהממ"ד שהם שהו בו, ומממ"ד נוסף שעלה באש בקיבוץ.