WhatsApp Chat
קרדיט: שילה גדות

אליה לילינטל

בדיוק כשאליה חשב שהוא רוצה לעזוב את תפקידו כרבש"צ קיבוץ סופה, הגיעה השבת השחורה. אליה לחם במחבלים בתוך הקיבוץ, כשהוא מחסל אותם בעצמו בזה אחר זה. במקביל פיקד על כיתת הכוננות והצליח יחד איתם בחכמה ובתושיה להדוף מתקפה של עשרות מחבלים. בזכותו קיבוץ סופה ניצל.