WhatsApp Chat

גלי אילון

סיפורה של גלי אילון מתרחש בכפר עזה. גלי, נערה בת 15 בעלת חכמה ורגישות נדירות לגילה, סייעה להצלת עשרות אנשים. מתוך הממ"ד שלה ניהלה חמ"ל ווטסאפ. אנשים ביישוב שלחו לה קריאות מצוקה ומיקומים, והיא שלחה לחיילים, ואפילו עשתה להם תיעדוף, תוך שהיא מתעדפת את עצמה אחרונה, מה שכמעט עלה לה בחייה. גלי איבדה באותו יום את אבא שלה, טל אילון ז"ל, שלחם בגבורה בקיבוץ.