WhatsApp Chat
קרדיט: Linda Kasian

דניאל ונריה שרעבי

דניאל יצא למסיבה עם אחיו נריה וכמה חברים. דניאל, חובש בהכשרתו, פעל תחת אש להציל פצועים כאשר הוא עצמו ניצל ממוות עשרות פעמים. כאשר מתגלה לעיניו טנק נטוש בשטח המסיבה, הוא נריה אחיו משתמשים בו כדי להציל את חייהם של עשרות אנשים.