WhatsApp Chat
קרדיט: באדיבות המשפחה

דניס בלנקי ז"ל

דניס ז"ל אהב את בתו פולינה אהבת נפש. הם חלקו אהבה משותפת למוסיקה, והיא הייתה מתייעצת איתו על הכל. בתור שוטר הוא שמע שמע שיש מחבלים בתוך תחנת המשטרה בשדרות. למרות שזו לא הגזרה שלו, ולמרות שלא היה בתפקיד באותו יום, דניס נסע לשדרות ונלחם במחבלים תוך שהוא מגן בגופו על שוטרים אחרים ומציל את חייהם. לבסוף נורה למוות. בתו פולינה בת ה 14 מספרת את סיפורו.