WhatsApp Chat

יותם חיים ז"ל

מאז שהיה צעיר התמודד יותם עם אתגרים בריאותיים, פיזיים ונפשיים. לא היו לו חיים קלים, והוא בחר בהם מחדש שוב ושוב. בבוקר הטבח יותם נחטף לעזה. לאחר שבעים יום בשבי, הצליח להימלט יחד עם שני חטופים נוספים: סאמר טלאלקה ואלון שמריז. במשך כמה ימים שלושתם עשו ככל שיכולתם כדי שצה"ל יגלה אותם ויזהה אותם, פעלו בתושיה ואומץ, ולמרות זאת נהרגו בטעות נוראית מאש צה"ל. יותם היה בן 29 במותו. אמו של יותם, איריס חיים, הפכה למודל של אצילות נפש כאשר העבירה לחיילים היורים מסר מפעים שנחקק על קיר ההיסטוריה.