WhatsApp Chat
קרדיט: ישראל בידור

מורן טדגי

מאז שהיתה ילדה, מורן חיפשה לאתגר את עצמה ולמתוח את גבולות היכולת שלה. כשוטרת ביחידת היס"מ, שמעה על הלחימה באופקים. למרות שאופקים זו לא הגזרה שלה, קפצה על דעת עצמה לאירוע, תפסה פיקוד, יצרה צוות שוטרים מאולתר ונלחמה במחבלים תחת אש. מורן נפצעה והמשיכה במשך שעות להילחם ולהדוף את המחבלים, והכל עם אקדח בלבד.