WhatsApp Chat
קרדיט: רונית לה פז

מיכאלה קורצקי

מיכאלה היא אחות מיילדת במקצועה, וגם האחות של קיבוץ עלומים. בעת שהתנהל קרב יריות בחוץ, היא פתחה בבית שלה מרפאה מאולתרת והצילה את חייהם של פצועים, שניים מהם היו פצועים קשה וכנראה לא היו שורדים בלעדיה. כשאחד הפצועים כבר הגיע למצב שהחיים שלו תלויים בין שמים וארץ, צביקי, בעלה של מיכאלה, נאלץ לקבל החלטה גורלית ואמיצה.