WhatsApp Chat

נועם וישי סלוטקי ז"ל

נועם וישי סלוטקי ז"ל הם שני אחים מתוך משפחה של שבעה אחים ואחיות. בבוקר שמחת תורה, שהה כל אחד מהם בביתו שבבאר שבע, עם אשתו וילדיו. כששמעו על המתרחש בעוטף, לקחו נשק ונסעו לשם. הם הגיעו עד קיבוץ עלומים, שם היו עשרות מחבלים שניסו להיכנס. שניהם נלחמו בגבורה עילאית, בתיאום מלא ביניהם. בשלב מסויים נגמרה להם התחמושת באקדחים, אז הם לקחו את הקלאצ'ים של המחבלים שהם הרגו, והמשיכו. הם הצליחו להרחיק את המחבלים שניסו להיכנס לקיבוץ, ולבסוף נפלו ממש זה לצד זה.