WhatsApp Chat
קרדיט: באדיבות המצולם

רמי דוידיאן

חילץ ברכבו הפרטי, תחת אש, כמות בלתי נתפסת של צעירים מפסיטבל הנובה. במקביל קרא גם לבני משפחתו להגיע עם הרכבים ולחלץ איתו אנשים. בשלב מסויים הציל נערה מחטיפה, ללא שימוש בכוח, אלא באמצעות כישורים ייחודיים ונדירים שיש למעט מאוד אנשים. לאחר מכן, סייע בפינוי וחילוץ ללא הפסקה, במשך חמישה ימים רצופים.