WhatsApp Chat
קרדיט: מתוך פייסבוק

שלמה רון ז"ל

שלמה וחנהל'ה רון הם אנשים עדינים ואציליים, ממקימי קיבוץ נחל עוז, שהתמודדו בגבורה במשך עשרות שנים עם כל מתקפות המחבלים לאורך שנות קיומו של הקיבוץ. בבוקר הטבח, כששלמה הבין שהמחבלים עומדים לפרוץ לבית ולממ"ד, הוא עשה מעשה גבורה חריג, בידיעה שימות. מעשה הגבורה עלה לו בחייו אך הציל את בני משפחתו.