WhatsApp Chat
קרדיט: עדי גורן

נסרין יוסף

כשנסרין פגשה את בעלה איאד, היא גילתה שהוא חולק איתה מכנה משותף בסיסי- שניהם בדואים ציוניים, שאוהבים את מדינת ישראל ואת עם ישראל אהבת נפש. הם קבעו את משכנם במושב יתד, יחד עם ארבעת ילדיהם. כשהמחבלים נכנסו למושב , נסרין עזרה ללכוד אותם באומץ ובקור רוח, כשהיא מגלה יצירתיות מחשבתית נדירה.