WhatsApp Chat

מערכי שיעור ליום הזיכרון

מורים, אנשי חינוך, מדריכים והורים יקרים. לפניכם הצעה למערך שיעור ליום הזיכרון. המערך מבוסס על קריאת קטעים מופלאים מתוך הספר "יום אחד באוקטובר" העוסקים בשלושה נושאים שונים, בליווי שאלות מנחות. אתם מוזמנים להוריד את הקבצים. בכל אחד מהקבצים שלפניכם תמצאו בשני העמודים הראשונים קטעים מתוך הספר, ובעמוד השלישי שאלות מנחות.

הצעת הגשה: ניתן להשתמש בשאלות המנחות ככרטיסיות, ולחלק את הכיתה לתחנות שונות- תחנה העוסקת ב"דילמת הגיבור", תחנה העוסקת ב"לא להתייאש", ותחנה העוסקת בגיבור ה"משוגע". התחנות הן למעשה שולחנות ועליהם הדף המתאים והכרטיסיות המלוות אותו. המשתתפים יחולקו לקבוצות, ויעברו יחד עם הקבוצה שלהם בין התחנות השונות, תוך שהם קוראים את הקטעים מהדף ולאחר מכן דנים בשאלות העולות מהכרטיסיות.

לחצו כאן כדי להוריד את הקבצים: