WhatsApp Chat
קרדיט: אלחנן קוטלר

אמבולנס 54

עמנואל סקעת וחבריו אבי ג'יאן ואבי יודקאווסקי, מתנדבים באיחוד הצלה, מקבלים בבוקר שמחת תורה טלפון גורלי. הם מתבקשים לעלות על האמבולנס, להגיע לצומת חלץ ולפנות פצועים שהצבא מעביר להם לשם. צומת חלץ נמצאת מחוץ לקו האש. כשהשלושה מגיעים לצומת חלץ הם מבינים שיש יותר מדי פצועים בקו האש, ומחליטים לפרוץ פנימה לאיזורי הלחימה ולהציל עשרות פצועים תוך שהם מסכנים את חייהם.