WhatsApp Chat
קרדיט: ירון מולדובן

הרב שחר בוצחק

הרב שחר בוצחק ומשפחתו גרו מספר שנים בעוטף עזה, ויצרו חיבורים וחברויות נפש עם תושבי הקיבוצים החילוניים. כשעברו לאופקים, הפך שחר לרב הגרעין התורני. הרב שחר לא ציפה שנסיון העבר שלו בכיתת הכוננות בעוטף, ישמש אותו בתפקידו החדש. בבוקר שמחת תורה קיבל הודעות מישובי העוטף על חדירת מחבלים, ומיד יצא החוצה עם נשק. נלחם ברחובות אופקים תוך שהוא מידע כוחות ומזעיק עזרה, ואף נפצע מהירי פציעה שממנה הוא משתקם עד היום.